Kettenbrückengasse

You are here:

Předpisy pro vjezd autobusů

Deutsch English Français Italiano

Español Polski Magyar


Parkoviště pro autobusy 
Na placených autobusových parkovištích je povoleno nastupování a vystupování cestujících po dobu maximálně 30 minut zdarma. Nastupování a vystupování cestujících musí být pro hlídače parkoviště zřetelně patrné. Parkování je vždy zpoplatněno (nelze parkovat zdarma ani na krátkou dobu). Parkovací lístky jsou k dostání v automatech na parkovištích.

Vystupování cestujících 
Po vystoupení cestujících s autobusem prosím okamžitě odjeďte. Při nedodržení platných předpisů je nutné počítat s policejní pokutou.

Odtah autobusů 
Autobusy zaparkované tak, že brání provozu, mohou být odtaženy nebo zajištěny mechanickou překážkou – například pokud je autobus zaparkován v oblasti, kde probíhá nastupování a vystupování. Pokud je autobus opatřen mechanickou překážkou, obraťte se na nejbližší policejní služebnu. Pokud byl autobus odtažen, obraťte se na oddělení magistrátu č. 48 (Magistrat), tel. +43 1 76043 (denně 0–24 hod.).

Motor vždy vypněte. V autobuse není povoleno přenocovat
Při parkování prosím nenechávejte motor autobusu v chodu. Přenocování v autobusech je ve Vídni mimo kempy a soukromé pozemky zakázáno.

Zákaz nočního parkování pro autobusy mezi 22 a 6 hod. 
Autobus nesmí parkovat blíže než 25 metrů od obytných domů (výjimky jsou vyznačeny značkami). Ve vídeňském hotelu, kde jste ubytováni, Vám sdělí, kde se nachází nejbližší možnost nočního parkování.

Zóny krátkodobého parkování 
Zde je zapotřebí parkovací lístek, a to od první minuty (vyplněný umístit za čelní sklo). Zóny krátkodobého parkování jsou vyznačeny pouze v oblasti vjezdu do příslušného okrsku. Dny platnosti a délka parkování jsou uvedeny na značkách nebo v brožuře týkající se krátkodobého parkování, kterou vydává Vienna Tourist Board. Parkovací lístky pro krátkodobé parkování jsou v prodeji v novinových stáncích (Tabak Trafik), na čerpacích stanicích a u dopravní společnosti Wiener Linien.

Zóna pro autobusy – celoročně: Příjezd do centra
Příjezd po Okružní třídě (Ringstrasse) a promenádě Franz-Josefs-Kai je pro nastupování a vystupování cestujících možný kdykoliv, avšak pouze s platnou kartou pro vjezd autobusů. Tuto kartu pro vjezd autobusů obdržíte v cílové instituci či zařízení, které se nachází v dané oblasti (hotel/kulturní zařízení/restaurace). Prosíme, obraťte se přímo na danou instituci. Placené parkování autobusů v okolí centra: viz podrobný plánek.

Zóna pro autobusy – zvláštní úprava
Zákaz vjezdu pro autobusy – s výjimkou autobusů s platnou kartou pro vjezd autobusů – o čtyřech adventních a při zvláštních příležitostech (viz www.bus.vienna.info) pro okrsky 1., 6., 7., 8. a 9.

Kartu pro vjezd autobusů si lze objednat:

Hotel Card Event Card Transfer Card

Příjezd k Vídeňskému mezinárodnímu letišti 
Informace o příjezdu s charterovými autobusy k Vídeňskému mezinárodnímu letišti