Kettenbrückengasse

You are here:

Ruch autokarowy w obszarze wiedeńskiej starówki

Do przejazdów transferowych z możliwością dotarcia na starówkę zaliczają się: przejazdy do i z hoteli, miejsc, w których odbywają się wydarzenia bądź imprezy i lokali gastronomicznych. W tym celu potrzebne jest zezwolenie na wjazd. Niedozwolone będą natomiast wjazdy autokarów w celu zwiedzania miasta, przejazdy turystyczne itp.

Jeśli konieczny jest dojazd autokarem do miejsca położonego w granicach ulic Ringstrasse Franz-Josefs-Kai,należy zwrócić się do danego hotelu, lokalu gastronomicznego lub organizatora wydarzenia o wydanie ważnego zezwolenia na wjazd.

Sama ulica Ringstraße jest otwarta dla autokarów, jednakże jazda po wewnętrznych pasach bocznych na Ringstraße jak i dojazd są zabronione. Wyjątek: okolice przy Burgtheater i giełdzie. Znajdują się tam bowiem dwa z łącznie dziewięciu punktów wysiadania i wsiadania grup autokarowych.

Aby umożliwić turystom zwiedzanie wiedeńskiej starówki pieszo, należy skorzystać z jednego z następujących przystanków autobusowych:

  • Börseplatz
  • Burgring
  • Friedrich-Schmidt-Platz
  • Johannesgasse
  • Josef-Meinrad-Platz
  • Schwedenplatz
  • Weiskirchnerstraße
  • Votivkirche

Dotychczasowe, sprawdzone rozwiązanie stosowane podczas sobót handlowych w okresie adwentu będzie nadal obowiązywało.

Rate this article
Rate this article