Ruch autokarowy w obszarze wiedeńskiej starówki

Do przejazdów transferowych z możliwością dotarcia na starówkę zaliczają się: przejazdy do i z hoteli, miejsc, w których odbywają się wydarzenia bądź imprezy i lokali gastronomicznych. W tym celu potrzebne jest zezwolenie na wjazd. Niedozwolone będą natomiast wjazdy autokarów w celu zwiedzania miasta,  przejazdy turystyczne itp.

Jeśli konieczny jest dojazd autokarem do miejsca położonego w granicach ulic Ringstrasse Franz-Josefs-Kai,należy zwrócić się do danego hotelu, lokalu gastronomicznego lub organizatora wydarzenia o wydanie ważnego zezwolenia na wjazd.

Sama ulica Ringstraße jest otwarta dla autokarów, jednakże jazda po wewnętrznych pasach bocznych na Ringstraße jak i dojazd są zabronione. Wyjątek: okolice przy Burgtheater i giełdzie.  Znajdują się tam bowiem dwa z łącznie dziewięciu punktów wysiadania i wsiadania grup autokarowych.

Aby umożliwić turystom zwiedzanie wiedeńskiej starówki pieszo, należy skorzystać z jednego z następujących przystanków autobusowych:

  • Börseplatz
  • Burgring
  • Friedrich-Schmidt-Platz
  • Johannesgasse
  • Josef-Meinrad-Platz
  • Schwedenplatz
  • Weiskirchnerstraße
  • Votivkirche

Dotychczasowe, sprawdzone rozwiązanie stosowane podczas sobót handlowych w okresie adwentu będzie nadal obowiązywało.

Teilen, bewerten und Feedback
Rate this article
Recommend article

Please complete all the mandatory fields marked with *.
The data and email addresses you provide will not be saved or used for other purposes.

From
to
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *