By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Wiedeńskie informacje prasowe 01/2017 Egon Schiele w wiedeńskiej Albertinie


Egon Schiele (1890-1918) był obok Gustava Klimta i Oskara Kokoschki jednym z pionierów modernizmu w Austrii. Wspomnienie o tym zmarłym w młodym wieku artyście Albertina rozpocznie od szeroko zakrojonej prezentacji dzieł zgromadzonych w obszernej kolekcji prac Schielego. Wystawa pokaże mało znaną drogę rozwoju Schielego jako grafika i akwarelisty, wprowadzając zwiedzających w jego twórczość artystyczną, której najważniejszym tematem okazała się egzystencjalna samotność człowieka.

Tuż po studiach na Akademii młody Schiele początkowo zwrócił się ku secesji, obierając sobie za wzór przede wszystkim Gustava Klimta. W przeciwieństwie jednak do Klimta, któremu grafiki służyły jako pomysły, projekty i szkice do obrazów, Egon Schiele uważał swoje prace na papierze za samodzielne, autonomiczne dzieła sztuki. Pewną, mocną kreską opisuje bohatera swojego obrazu, którym najczęściej jest ludzkie ciało. Charakteryzuje je perfekcyjnym konturowaniem, ale jednocześnie odrealnia poprzez nietypową perspektywę, przejaskrawioną gestykulację i mimikę oraz fragmentację.

Po 1910 roku ten nadzwyczaj produktywny artysta niezwykle szybko zmienił styl i środki wyrazu. Wyraz twarzy i gestykulacja zostały poskromione, a Schiele zwrócił się ku tendencji do schematyzowania swoich postaci. Ostatnie lata jego krótkiej kariery naznaczyła wojna i pesymistyczne przeświadczenie o całkowitej samotności człowieka. Przepaść pomiędzy mężczyzną a kobietą wydawała się Schielemu nie do przebycia i stopniowo przeistoczyła się w alegorię spotkania życia i śmierci.

Mimo, że żył bardzo krótko, a faza twórczości artystycznej trwała niewiele ponad dziesięć lat, Egon Schiele pozostawił po sobie zadziwiająco duży dorobek. Obejmuje on, nie licząc szkicowników, ponad 2500 prac na papierze i ponad 330 obrazów na drewnie i płótnie. Albertina posiada jedną z największych na świecie kolekcji dzieł Schielego, w której zgromadzono 160 prac na papierze oraz 13 szkicowników, a także wiele cennych dokumentów i wspomnień dotyczących jego życia.

  • Egon Schiele, 22.05-18.6.2017, Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wiedeń, www.albertina.at

Kontakt dla mediów

Vienna Tourist Board
Nikolaus Gräser
Tel. (+ 43 1) 211 14-365

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links