By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Wiedeńskie informacje prasowe 10/2015 Wiedeń 2016: cesarski i współczesny


Z okazji 100. rocznicy śmierci cesarza Franciszka Józefa, od 16.03 do 27.11.2016 r. w czterech miejscach w Wiedniu i w Dolnej Austrii będzie można obejrzeć wystawę specjalną pt. „Franciszek Józef 1830-1916” (www.franzjoseph2016.at). Podzielona na kilka części tematycznych wystawa koncentruje się na postaci monarchy, przedstawiając cesarza dosyć krytycznie i nie stroniąc przy tym od tematów politycznych.

Człowiek i władca – Pałac Schönbrunn

16.03-27.11.2016, Pałac Schönbrunn, Schönbrunner Schlossstraße, 1130 Wiedeń, www.schoenbrunn.at

Wystawa w letniej rezydencji Habsburgów jest poświęcona osobie Franciszka Józefa. Głównymi tematami są przodkowie i potomkowie cesarza, jego dzieciństwo i wychowanie oraz decydujące wydarzenia jego życia, m.in. wstąpienie na tron w 1848 roku, zaręczyny i małżeństwo z Elżbietą Bawarską („Sisi“) oraz ugoda z Węgrami i jej konsekwencje. Ekspozycja odbywa się we wspaniałych salach wystawowych na parterze Pałacu Schönbrunn.

Reprezentacja i skromność – Muzeum Wozowni Cesarskiej w Wiedniu

16.03-27.11.2016, Kaiserliche Wagenburg Wien, Schönbrunner Schlossstraße, 1130 Wiedeń, www.schoenbrunn.at

Celem wystawy jest inscenizacja cesarskiego wizerunku, który nierzadko cechowało rozdarcie pomiędzy pełną przepychu reprezentacją a skromnością. Wśród eksponatów znajdziemy powozy i ubrania, których używał monarcha. Z pomocą zachowanych do dzisiaj reprezentacyjnych zaprzęgów, odświętnej uprzęży koni, wyszukanych ceremonialnych strojów i eleganckich dworskich liberii plastycznie przedstawiono trzy ważne ceremonie z życia cesarza: ślub cesarza z Elżbietą Bawarską (1854), jego koronację na Węgrzech (1867) i uroczysty pogrzeb (1916).

Święto i Codzienność – Hofmobiliendepot. Wiedeńskie Muzeum Mebli

16.03-27.11.2016, Hofmobiliendepot. Möbel Museum Wien, Andreasgasse 7, 1070 Wiedeń, www.hofmobiliendepot.at

Wystawa prezentuje kontrast pomiędzy skromnymi wymaganiami Franciszka Józefa jako osoby prywatnej, a wystawnym stylem życia, jaki narzucała mu konieczność pełnienia oficjalnych obowiązków cesarza. Wielkie uroczystości i organizowane z ogromnym rozmachem podróże stanowiły część życia władcy. Wystawa w Wiedeńskim Muzeum Mebli, posiadającym jedną z największych kolekcji mebli na świecie, to także krytyczne spojrzenie na pamięć o Franciszku Józefie i jego legendę rozpowszechnianią przez media.

Polowanie i czas wolny – Pałac Niederweiden (Dolna Austria)

16.03-27.11.2016, Pałac Niederweiden, Niederweiden, 2292 Engelhartstetten, www.schlosshof.at

Wystawa w Pałacu Niederweiden w Dolnej Austrii prezentuje m.in. osobisty stosunek cesarza do myślistwa, tereny łowieckie Habsburgów oraz środowiska myśliwych i ich znaczenie polityczne.

Austriacka Biblioteka Narodowa w 2016 roku poświęci Franciszkowi Józefowi I wielką wystawę pod tytułem „Wieczny cesarz”. Będzie się ona koncentrować na cesarzu jako osobie publicznej był on chyba najczęściej portretowaną osobistością XIX wieku, zwłaszcza jubileusze jego rządów i 80. urodziny zaowocowały eksplozją twórczości malarskiej. Jego, wydawałoby się, ponadczasowy wizerunek był wszechobecny i stanowił jedyny symbol łączący rozpadające się imperium Habsburgów. Dzisiaj w Austriackiej Bibliotece Narodowej znajduje się ponad 10 000 fotografii, grafik i innych świadectw z życia Franciszka Józefa. Wystawa w Sali Reprezentacyjnej przedstawia największe skarby tych obszernych zbiorów.

W bibliotece odbędzie się również pierwsza publiczna prezentacja odkrytych dopiero w 2015 roku oryginalnych listów pożegnalnych Mary Vetsery z Meyerling wraz z kopertą arcyksięcia Rudolfa.

Der ewige Kaiser. Franz Joseph I. 1830–1916, 8.04-30.10.2016, Sala Reprezentacyjna Austriackiej Biblioteki Narodowej, Josefsplatz 1, 1010 Wiedeń, www.onb.ac.at

Obok Franciszka Józefa bohaterami 2016 roku będą także inne osobistości i instytucje cesarstwa. Swoje 300. urodziny będzie świętował Dolny Belweder, a jego właściciel, książę Eugeniusz Sabaudzki, zmarł 280 lat temu. 250 lat temu wiedeński Prater został otwarty przez cesarza Franciszka Józefa II dla osób z zewnątrz – Muzeum Wiedeńskie Karlsplatz poświęci temu jubileuszowi specjalną wystawę  (10.03-21.08.2016, www.wienmuseum.at). Dawny cesarski teren łowiecki o powierzchni ok. 6 km2 jest obecnie największym obszarem rekreacyjnym i wypoczynkowym Wiednia. W 2016 roku swoje 125. urodziny świętuje także Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu. Imponujące muzeum przy wybudowanej na zlecenie cesarza Franciszka Józefa Ringstraße, w którym umieszczono zebrane przez Habsburgów skarby sztuki, zostało otwarte w 1891 roku. W ramach wielkiej wystawy specjalnej pt. „Świętowanie” (8.03-18.09.2016, www.khm.at) muzeum prezentuje różne aspekty kultury świętowania, które wykształciły się w Europie w okresie od późnego średniowiecza i renesansu po wiek XVIII. Centrum uwagi stanowi biesiada – z jedzeniem, piciem, tańcami i muzyką, ze szczególnym uwzględnieniem habsburskich rezydencji.

Kontakt dla mediów

Vienna Tourist Board
Nikolaus Gräser
Tel. (+ 43 1) 211 14-365

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links