By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Wiedeńskie informacje prasowe 03/2015 Wiedeń: Miasto o najwyższej jakości życia po raz szósty!


Co roku międzynarodowa firma konsultingowa Mercer przeprowadza badanie w celu oceny jakości życia w 230 światowych metropoliach W badaniu przeprowadzonym w 2015 najlepsze oceny otrzymał Wiedeń i tym samym stolica Austrii została po raz szósty najlepszym miastem na świecie pod względem jakości i komfortu życia.

Ocenie podlegały klimat polityczny, społeczny i ekonomiczny, opieka medyczna, możliwości kształcenia, infrastruktura oraz publiczna sieć transportu, zaopatrzenie w energię i wodę.

Oprócz tego porównano oferty spędzania wolnego czasu, takie jak restauracje, teatry, kina, aktywności sportowe, dostępność dóbr konsumpcyjnych, od żywności po samochody, oraz warunki środowiskowe, od powierzchni zielonych po zanieczyszczenie powietrza.

www.mercer.com

Kontakt dla mediów

Vienna Tourist Board
Nikolaus Gräser
Tel. (+ 43 1) 211 14-365

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links