By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Wiedeńskie informacje prasowe 11/2014 150 lat ulicy Ringstraße: Wiedeński skansen


Budynki przy wiedeńskiej Ringstraße należą do najważniejszych zabytków miasta. Ta „najwspanialsza przestrzeń publiczna w Europie” (Edmund de Waal: „Zając o bursztynowych oczach”) została ukształtowana poprzez połączenie różnych stylów. Historyzm Ringstraße obrał sobie za wzór wyidealizowane formy architektoniczne z przeszłości. Wybierano taki historyczny model, który w największym stopniu odpowiadał przeznaczeniu danego budynku, np. grecką świątynię dla Parlamentu czy antyczne forum dla cesarskiej rezydencji. W stylu neorenesansu zbudowano Operę Narodową (wtedy jeszcze Operę Dworską), Uniwersytet, Giełdę oraz Muzeum Historii Sztuki i Muzeum Historii Naturalnej, cechy neobaroku nosi Teatr Zamkowy, dla Ratusza wybrano flamandzki gotyk, a dla Kościoła Wotywnego neogotyk.

Do najważniejszych architektów Ringstraße zaliczają się Theophil Hansen (Parlament, Giełda, Akademia Sztuk Pięknych, Musikverein, Pałac Ephrussich, Pałac Epsteinów, Pałac Hansena), Gottfried Semper i Carl Hasenauer (Nowy Hofburg, Muzeum Historii Sztuki i Muzeum Historii Naturalnej, Teatr Zamkowy), Heinrich Ferstel (Uniwersytet, Kościół Wotywny, Muzeum Sztuki i Przemysłu /obecnie MAK – Austriackie Muzeum Sztuki Stosowanej /Sztuki Współczesnej, Pałac Wertheimów, Pałac arcyksięcia Ludwiga Viktora), August Sicard von Sicardsburg i Eduard van der Nüll (Opera Narodowa) i Friedrich Schmidt (Ratusz). Budowle Ringstraße z późniejszych dziesięcioleci pochodzą m.in. spod ręki Otto Wagnera (Austriacka Pocztowa Kasa Oszczędnościowa, 1904-12) i Maksa Fabianiego (Urania, 1909-10). Otwarty w 1955 r. wieżowiec Ringturm projektu Ericha Boltensterna jest jednym z niewielu prawdziwie współczesnych budynków przy Ringstraße.

Wiedeńska Ringstraße to prawdziwy róg obfitości, jeżeli chodzi o detale architektoniczne: od ornamentów zdobiących fasady pałaców, przez dekoracje bram wejściowych i klatek schodowych po rzeźby. Koncepcja urbanistyczna przewidywała reprezentacyjną jednostkę, składającą się ze świadomie ze sobą zestawionych publicznych i prywatnych budowli. Do monumentalnych budynków Ringu, pełniących funkcje administracyjne, rządowe, kulturalne i gospodarcze, zaliczamy między innymi Operę Narodową, Teatr Zamkowy, Ratusz i Parlament. Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Historii Sztuki oraz „Nowy Hofburg” – trakt przedłużający Hofburg – stanowiły część projektu architektonicznego, mającego na celu podkreślenie władczych aspiracji dynastii Habsburgów. Forum Cesarskie miało połączyć Hofburg z bliźniaczymi muzeami wystawiającymi  imperialne zbiory i według planów powinno sięgać dworskich stajni (obecnego terenu Dzielnicy Muzeów). Drugie skrzydło naprzeciwko Nowego Hofburga (obecnie Plac Bohaterów) nie zostało nigdy wybudowane, Forum Cesarskie pozostało więc niedokończone.

     Vienna State Opera

Wiedeńska Opera Narodowa
You can also download a print-ready version of this image. Download here

 

© WienTourismus / Christian Stemper

Kontakt dla mediów

Vienna Tourist Board
Nikolaus Gräser
Tel. (+ 43 1) 211 14-365

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links