By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Tisková Zpráva Vídeň 11/2014 Velké vídeňské výstavy v první polovině roku 2015


Belvedere vstupuje do roku 2015 s výstavou díla Jaspera Johnsa: Regrets. V Horním Belvederu je k vidění rané dílo tohoto v roce 1930 narozeného amerického umělce, v jehož tvorbě hraje hlavní roli experimentování: koordinovaná kompilace dvou maleb, deseti kreseb a dvou tisků, které vznikly v posledních 2 letech. Rozsáhlá expozice v Belvederu „Evropa ve Vídni. Vídeňský kongres 1814/15“ se věnuje Vídeňskému kongresu. Výstava v Dolním Belvedéru a Oranžérii osvětluje politické a společenské důsledky této události, která vyrazila tehdejší Evropě dech. V Zimním paláci prince Evžena ve Vnitřním městě představuje Belvedere přehlídku Rembrandta – Tiziana – Bellotta. Duch a lesk drážďanské obrazárny. Zde bude vystaveno více jak 100 mistrovských děl slavných umělců, jako Rembrandt, Tizian, Bernardo Bellotto, Guido Reni, Anthonis van Dyck a Antoine Watteau, zapůjčených ze Státní umělecké sbírky z Drážďan.

Destination Wien 2015ve výstavní síni Kunsthalle Wien v  Muzejní čtvrti se věnuje různým aspektům soužití ve Vídni. Zabývá se především tím, jaký vliv mají ekonomické, politické a institucionální zájmy na obyvatele a umělce nebo tím,  jakou přidanou hodnotu má kulturně bohaté město oproti venkovským regionům.

Leopoldovo muzeum v Muzejní čtvrti představí na jaře 2015 ve vídeňské premiéře obsáhlou výstavu děl významné britské umělkyně Tracey Emin. Skrze spojení vybraných děl rakouského expresionisty Egona Schieleho (1890-1918) vytváří umělkyně narozená v roce 1963 jedinečné propojení s místem výstavy. Leopoldovo muzeum je ostatně známé pro svou světově nejrozsáhlejší sbírku děl rakouského expresionisty Egona Schieleho.

Ve Vnitřním městě představuje Albertina 200 děl ze sbírky Musée d´Orsay, která celkově obsahuje 80.000 kreseb. Díla pro Archiv der Träume/Archiv snů vybral Werner Spies, bývalý ředitel Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou v Paříži. Kresby z Musée d’Orsay mohou být vzhledem ke své citlivosti na světlo vystavovány jen velmi zřídka.

V Židovském muzeu ve Vídni bude k vidění výstava Tales of Two Cities, která mohla být předtím viděna v Moskvě. . Šest umělců z Ruska a Rakouska se konfrontují s objekty 20. století ze dvou sbírek v Moskvě a Vídni, v roce 1990 vzniknuvší Společnosti pamětí v Moskvě a v roce 1988 založeném Židovském muzeu ve Vídni. Kunstforum Vídeň se se svou výstavou Landscape in my Mind věnuje postavení současné krajinné fotografie, výstava je koncipována jako mentální cesta různými obrazovými ztvárněními krajiny.

V roce 2015 slaví Vídeňská Ringstraße 150. výročí, tato honosná třída byla otevřena 1. května 1865 samotným císařem Františkem Josefem. V jubilejním roce jsou připraveny četné výstavy. V prvním pololetí roku 2015 budou ke zhlédnutí například: výstava Dějin secesní architektury, Architekturzentrum Wien se věnuje architektuře v době národního socializmu a Židovské muzeum představuje židovské dějiny bulvárů (všechny akce najdete na www.ringstrasse2015.info). Také Vídeňská univerzita slaví v roce 2015 své výročí, a to 650 let od založení a k této příležitosti bylo připraveno několik výstav a akcí.

 • Jasper Johns: Regrets, 16.1.-26.4.2015, Belvedere, Oberes Belvedere, Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien, www.belvedere.at
 • Europa in Wien. Wiener Kongress 1814/15 / „Evropa ve Vídni. Vídeňský kongres 1814/15“, 20.2.-21.6.2015, Unteres Belvedere & Orangerie, Rennweg 6, 1030 Wien, www.belvedere.at
 • Rembrandt – Tizian – Bellotto. Geist und Glanz der Dresdner Gemäldegalerie / Rembrandt – Tizian – Bellotto. Duch a lesk drážďanské obrazárny, 11.6.-26.10.2015, Winterpalais, Himmelpfortgasse 8, 1010 Wien, www.belvedere.at
 • Destination Wien 2015, 17.4.-31.5.2015, Kunsthalle Wien, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien, www.kunsthallewien.at
 • Where I Want To Go. Tracey Emin/Egon Schiele, 24.4.-14.9.2015, Leopold Museum, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien, www.leopoldmuseum.org
 • Archiv snů. Kresby Musée d'Orsay, 30.1.-3.5.2015, Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wien, www.albertina.at
 • Příběhy Dvou měst / Tales of Two Cities, 20.1.-April 2015, Jüdisches Museum Wien, Palais Eskeles, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at
 • Krajina v mé mysli / Landscape in my mind. Krajinářská fotografie dnes. Od Hamishe Fultona k Andreasu Gurskému, 11.2.-26.4.2015, Bank Austria Kunstforum Wien, Freyung 8, 1010 Wien, www.bankaustria-kunstforum.at
 • Vídeň. Perla říše. Plány pro Hitlera / Wien. Die Perle des Reiches. Planen für Hitler, 19.3.-17.8.2015, Az W – Architekturzentrum Wien, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien, www.azw.at
 • K modeně v první řadě – Dějiny architektury secese / Zu modern für die erste Reihe – Die Baugeschichte der Secession, 19.3. -11. 10. 2015, Secession, Friedrichstraße 12, 1010 Wien, www.secession.at
 • Ringstrasse. Židovský bulvár? / Die Ringstraße. Ein jüdischer Boulevard?, 25.3. -4.10.2015, Jüdisches Museum Wien, Palais Eskeles, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at
 • Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien, www.univie.ac.at

Kontakt:

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links