By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Tisková Zpráva Vídeň 11/2014 150 let Ringstraße: Vídeňské muzeum pod širým nebem


Budovy na vídeňské Ringstraße patří k nejvýznamnějším pamětihodnostem města. Tento „nejgrandióznější veřejný prostor Evropy“ (Edmund de Waal: „Zajíc s jantarovýma očima“) je formován rozmanitostí stavebních stylů. Historismus se inspiruje historickými idealizovanými stavebními slohy. Vybrán byl vždy ten styl, který nejvíce odpovídal účelu dané stavby- řecký chrám pro parlament, antické fórum pro sídlo císaře. Ve stylu neorenesance byla postavena Státní opera (kdysi Dvorní opera), univerzita, burza nebo Uměleckohistorické a Přírodněhistorické muzeum. V novobarokním stylu bylo postaveno Burgtheater. Radnice byla vystavěna ve stylu vlámské gotiky, zatímco Votivní chrám je novogotický.

K nejvýznamnějším architektům Ringstraße patřil Theophil Hansen (Parlament, burza, Akademie výtvarných umění, Musikverein, palác Ephrussi, palác Epstein, palác Hansen), Gottfried Semper a Carl Hasenauer (Neue Burg/Nový dvůr, Uměleckohistorické a Přírodněhistorické muzeum, Burgtheater), Heinrich Fesrstel (univerzita, Votivní chrám, Muzeum umění a průmyslu/dnes MAK – Rakouské muzeum užitého umění/Současné umění, palác Wertheim, palác Ludwig Viktor), August Sicard von Sicardsburg a Eduard van der Nüll (Státní opera) und Friedrich Schmidt (radnice). Budovy na Ringstraße z pozdějšího období jsou dílem např. Otto Wagnera (Rakouská poštovní spořitelna/Österreichische Postsparkasse, 1904-12) a Maxe Fabianiho (Urania, 1909-10). Věž Ericha Boltensternse byla otevřena v roce 1955 a je jednou z mála opravdu moderních staveb na Ringstraße.

Vídeňská Ringstraße je opravdovou pokladnicí umělecko-stavebních detailů, od výzdoby fasád paláců přes vstupní brány a schodiště až po sochařská díla. Koncept městského plánu si představoval reprezentativní celek vedle sebe stojících veřejných i soukromých budov. K monumentálním správním, vládním, kulturním a vědeckých budovám nacházejících se na Ringstraße patří např. Státní opera, Burgtheater, budovy radnice, univerzity a parlamentu.  Umělecko-historické a přírodněhistorické muzeum, Neue Burg - doplňující křídlo Hofburgu, byly součástí architektonického projektu, který měl podtrhnout význam habsburského rodu. Kaiserforum mělo propojit Hofburg s dvojicí muzeí císařských sbírek a mělo pokračovat až k dvorním stájím (dnešní Muzejní čtvrť). Druhé křídlo naproti novému Hofburgu (dnešní  Heldenplatz/Náměstí Hrdinů) nebylo nikdy zrealizováno, a tak zůstalo Kaiserforum nedokončené.

     Vienna State Opera

Vídeňská státní opera
You can also download a print-ready version of this image. Download here

 

© WienTourismus / Christian Stemper

Kontakt:

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links