By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Wiedeńskie informacje prasowe 10/2014 Jak powstawał reprezentacyjny bulwar Wiednia: 150 lat ulicy Ringstraße


Na jubileuszowy rok 2015 zaplanowano kilka wielkich wystaw na temat wiedeńskiej Ringstraße. Już w 2014 r. wystawa Stolica Eksperymentu – 1873: Wiedeń i Wystawa Światowa w Muzeum Wiedeńskim przy Placu Karola od 15.5 do 28.9.2014 prezentowała w związku z Wystawą Światową także budowę Ringu i inne miejskie projekty. (www.wienmuseum.at).

Historia wiedeńskiej ulicy Ringstraße rozpoczęła się 20.12.1857 r., kiedy to cesarz Franciszek Józef zarządził zburzenie umocnień otaczających Śródmieście i zabudowanie tzw. Glacis – terenu leżącego przed dawnymi basztami i murami miejskimi, wykorzystywanego wcześniej przez wojsko. W tym miejscu miała powstać elegancka ulica, a przy niej reprezentacyjne budowle. Największy projekt urbanistyczny w historii Wiednia połączył Śródmieście, zdominowane przez cesarską rezydencję i pałace arystokracji, z zamieszkałymi przez drobnomieszczaństwo przedmieściami. Jednocześnie ta megainwestycja budowlana stanowiła odpowiedź na gwałtowny rozwój demograficzny Wiednia. Od 1857 do 1890 roku liczba ludności w Wiedniu wzrosła o prawie 30% i już w 1890 roku przekroczyła milion mieszkańców. Ostatecznie też budowa Ringstraße przypieczętowała transformację feudalnego miasta rezydencjonalnego monarchii naddunajskiej w europejską metropolię.

Ogłoszono międzynarodowy konkurs, w ramach którego swoje projekty zgłosiło 85 biur architektonicznych, jednak żaden z projektów nie został zrealizowany w całości. Zamiast tego specjalnie powołana komisja na podstawie najlepszych projektów opracowała tzw. „plan podstawowy”, który przewidywał założenie ulicy o 57 m szerokości i ok. 5 km długości, złożonej z dwóch alej o mniej więcej kolistym kształcie, przy której miały znajdować się monumentalne budynki użyteczności publicznej, pałace, prywatne kamienice czynszowe, place i parki. Grunty uwolnione dzięki zburzeniu fortyfikacji (w sumie 2,4 mln m², czyli prawie 300 boisk piłkarskich), które nie były przewidziane pod budynki publiczne, ulice czy parki, zostały drogo sprzedane osobom prywatnym, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczono na sfinansowanie budowli publicznych. Prywatni nabywcy korzystali za to przez 30 lat ze zwolnienia podatkowego, pod warunkiem, że ukończyli swoją inwestycję w ciągu pięciu lat.

Cesarskie miasto zamieniło się w ogromny plac budowy, na którym od 1858 roku wrzała praca. Od początku budowy do dnia oficjalnego otwarcia ulicy w obecności pary cesarskiej (1.05.1865) minęło zaledwie 7 lat. W tym czasie jednak ukończono dopiero część całego projektu. Szybka budowa Ringstraße odbyła się kosztem zatrudnionych przy niej pracowników. Robotnicy budowlani i wyrabiacze cegieł wykonywali najcięższą pracę za niewielkie wynagrodzenie przez wiele godzin dziennie. Cegły do budowy pochodziły w większości z cegielni na południu miasta, wtedy też powstało określenie „Ziegelböhm”, odnoszące się do czeskich imigrantów pracujących przy wyrobie cegieł.

Jako projekt budowlany o imponujących rozmiarach wiedeńska Ringstraße szybko przyciągnęła finansistów, inwestorów i architektów z całej Europy. Architekt Gottfried Semper, który zaprojektował Teatr Zamkowy i dworskie muzea, pochodził z Hamburga, projektant Ringstraße Ludwig von Förster z Frankonii, a Theophil Hansen z Danii. Pałace przy Ringstraße powstały między innymi na zlecenie Ephrussich – pochodzącej z Ukrainy rodziny bankierów, rodziny Epsteinów, wywodzącej się z bogatego żydowskiego mieszczaństwa Pragi i rodziny Todesco – bogatych hurtowników z Rumunii.

Blick auf die Ringstraße

Ringstrasse
You can also download a print-ready version of this image. Download here

© WienTourismus / Christian Stemper

Kontakt dla mediów

Vienna Tourist Board
Nikolaus Gräser
Tel. (+ 43 1) 211 14-365

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links