By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Tisková Zpráva Vídeň 10/2014 Velázquez v Uměleckohistorickém muzeu Vídně


Vídeňské Uměleckohistorické muzeum představí v roce 2014 v německy mluvících zemích první samostatnou výstavu tohoto slavného umělce působícího ve službách „Casa de Austria“. Přehlídka se zaměří na mnohostrannou a umělecky mimořádnou tvůrčí sílu Velázqueze a představí vedle známých portrétů také příklady jeho mytologické a religiózní tvorby nebo zátiší, krajiny a studie zvířat.

Díky úzkým rodinným a politickým vazbám mezi habsburskými panovnickými domy ve Vídni a Madridu v 17. století vlastní galerie Uměleckohistorického muzea ve Vídni důležitou skupinu vynikajících portrétů tohoto dvorního malíře španělského krále Filipa IV. Vedle obrazů Marie Terezie nebo prince Filipa Prospera získala světovou proslulost zejména kouzelná série obrazů infantky Margarety Terezie. Tyto portréty, které ji zobrazují ve věku tří, pěti a osmi let, byly namalovány pro jejího budoucího ženicha z rodu Habsburků.

Cenné zápůjčky, mimo jiné z National Gallery v Londýně nebo z Museo del Prado v Madridu, umožňují diferencovaný pohled na jedinečnou uměleckou tvorbu Diega Velázqueze. On sám se obrazy zabýval v královské obrazárně v Madridu, ale při svých cestách do Itálie studoval také díla jiných malířů.

Velázquez

28.10.2014-15.2.2015

Uměleckohistorické muzeum Vídeň, Maria-Theresien-Platz, 1010 Vídeň
www.khm.at

Velázquez, Infant Philipp Prosper (1657-1661), 1659

Velázquez, Infant Philipp Prosper (1657-1661), 1659
You can also download a print-ready version of this image. Download here

© Kunsthistorisches Museum Wien

Kontakt:

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links