By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Tisková Zpráva Vídeň 10/2014 150 let Ringstrasse: Vznik honosného bulváru


V jubilejním roce 2015 je ve Vídni naplánováno několik velkých výstav na téma Ringstrasse. Již v roce 2014 navozuje toto téma přehlídka Experiment Metropole - 1873: Vídeň a Světová výstava od 15.5. do 28.9.2014 v Muzeu Vídně na náměstí Karlsplatz, která vedle Světové výstavy ukazuje také budování Ringu a další velké městské projekty. (www.wienmuseum.at).

Historie vídeňské Ringstrasse začala 20.12.1857, kdy císař František Josef nařídil strhnout bývalé opevnění kolem centra města a pozemky před starými baštami a hradbami, tzv. glacis, dříve používané armádou, a zastavět výstavním bulvárem s reprezentativními budovami. Největší urbanistický projekt v historii Vídně tak vytvořil spojení mezi vnitřním městem, charakterizovaným císařskou rezidencí a šlechtickými paláci, a maloburžoazními předměstími. Současně tento obří stavební projekt odpovídal potřebám rychlého populačního růstu Vídně. V letech 1857 - 1868 vzrostl totiž počet obyvatel města o téměř 30 % a v roce 1890 již přesáhl jeden milion. A v neposlední řadě stavba Ringstrasse symbolizovala přeměnu feudálního sídla habsburské monarchie v evropské velkoměsto.

Ve vypsané mezinárodní soutěži podalo své návrhy 85 projekčních kanceláří, ale žádný z těchto projektů nebyl přímo realizován. Namísto toho vypracovala komise z nejlepších návrhů jakýsi "základní plán", který předpokládal vybudování téměř 57 metrů široké a zhruba pět kilometrů dlouhé, přibližně kruhové ulice s dvojitou alejí a monumentálními veřejnými budovami, paláci, soukromými činžovními domy, náměstími a parky. Pozemky uvolněné demolicí opevnění (celkem 2,4 milionu m², téměř 300 fotbalových hřišť), které nebyly plánovány pro veřejné budovy, ulice nebo parky, byly draze prodány soukromým osobám a z výtěžku byla spolufinancována stavba veřejných budov. Soukromníci naopak profitovali z osvobození od daní po dobu 30 let, pokud do pěti let svůj stavební projekt dokončili.

Císařské město se stalo obřím staveništěm, kde se od roku 1858 pracovalo velmi intenzivně. Od začátku stavby až do oficiálního otevření Ringstrasse 1.5.1865 za přítomnosti císařského páru uběhlo pouhých sedm let. K tomuto datu však byla dokončena teprve část celého projektu. Rychlý pokrok výstavby Ringstrasse byl na úkor zaměstnanců. Stavební dělníci a dělníci v cihelnách vykonávali těžkou práci za nízké mzdy a s dlouhou pracovní dobou. Cihly na stavby přicházely převážně z cihelen na jihu města, a tak vznikl výraz "Ziegelböhm" pro přistěhovalé dělníky převážně z Čech.

Jako stavební projekt s impozantními rozměry přitahovala vídeňská Ringstrasse rychle finančníky, stavitele a architekty z celé Evropy. Architekt Gottfried Semper, který navrhl Burgtheater a dvorní muzea, pocházel z Hamburku, plánovač Ringstrasse Ludwig von Förster z Frank a Theophil Hansen z Dánska. Paláce na Ringstrasse si nechala vystavět mimo jiné bankéřská rodina Ephrussi pocházející z Ukrajiny, rodina Epsteinů pocházející z bohaté židovské buržoazie Prahy nebo původem rumunská rodina velkoobchodníka Todesco.

Blick auf die Ringstraße

Ringstrasse
You can also download a print-ready version of this image. Download here

© WienTourismus / Christian Stemper

Kontakt:

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links