By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Viyana Basın Bildirisi - Mayıs 2014 150 yıl Ringstrasse: Bir görkem bulvarının doğuşu


2015'teki yıldönümünde Viyana'da Ringstrasse konulu birkaç büyük sergi planlanıyor. Ondan önce de 2014 yılı içerisinde 15.5. ile 28.9.2014 arasında Wien Museum Karlsplatz'ta devam edecek olan Metropol Deneyi 1873: Viyana ve Dünya Fuarı (Experiment Metropole - 1873: Wien und die Weltausstellung) sergisi, dünya fuarının yanında Ringstrasse'nin yapımını ve başka büyük şehircilik projelerini konu ediniyor. (www.wienmuseum.at).

Viyana Ringstrasse'nin tarihi 20.12.1857'de İmparator Franz Joseph'in, şehir içindeki surların yıkılmasını ve eski burçların ve surların önünde daha önce askeriye tarafından kullanılan Glacis adlı alana görkemli bir yol ve imparatorluğun görkemini temsil eden binalar inşa edilmesini emretmesiyle başlar. Viyana'nın tarihindeki en büyük şehircilik projesi, imparatorluk rezidansı ve soyluların saraylarının hakim olduğu şehir içiyle küçük burjuva banliyöler arasında bir bağlantı kurdu. Ve bu mega inşaat projesi aynı zamanda, Viyana'nın çok hızlı nüfus artışına karşılık veriyordu. 1857'den 1868'e kadarki dönemde şehrin nüfusu yaklaşık yüzde 30 büyüdü ve daha 1890'da bir milyonu geçti. Ve Ringstrasse'nin inşası aynı zamanda, Tuna boyundaki monarşinin feodal başkentinin bir Avrupa büyükşehrine dönüştüğünün göstergesi oldu.

Açılan bir uluslararası yarışmaya 85 mimarlık bürosu teklif verdi, ancak projelerin hiçbiri doğrudan uygulanmadı. Onun yerine bir komisyon en iyi tasarılardan yola çıkarak bir "temel plan" hazırladı; bu plan yaklaşık 57 metre genişliğinde ve aşağı yukarı beş kilometre uzunluğunda, kabaca daire biçiminde, çifte ağaçlı yol inşa edilmesini ve bunun üzerinde anıt niteliğinde kamu binaları, saraylar, özel kiralık konutların, meydanların ve parkların yer almasını öngörüyordu. Savunma tesislerinin yıkılmasıyla açılan arazilerden (toplam 2,4 milyon m², yaklaşık 300 futbol sahası) kamu binaları, yollar ya da parklar için kullanılmayan kısımlar, kişilere pahalı fiyatlarla satıldı ve böylece kamu binalarına finansman sağlandı. Bu arsaları satın alan kişiler ise inşaatlarını beş yıl içerisinde tamamladıkları taktirde 30 yıl vergi muafiyetinden yararlandılar.

İmparator şehri dev bir şantiye oldu ve bu şantiyede 1858'den itibaren son hızla çalışıldı. İnşaatların başlatılmasından 1.5.1865'te Ringstrasse'nin imparator ve eşi huzurunda resmi açılışının yapılmasına kadar sadece yedi yıl geçti. Ancak bu sırada genel projenin sadece bir kısmı tamamlanmıştı. Ringstrasse'nin hızlı inşası orada çalışanların sağlığı pahasına gerçekleşti. Erkek ve kadın inşaat ve tuğla işçileri düşük ücretle ve uzun mesai saatleri boyunca en ağır işleri yapıyordu. İnşaat tuğlalarının büyük kısmı şehrin güneyindeki tuğla fabrikalarından geldiğinden, çoğu Bohemya'dan göç ederek gelen işçilere "Tuğlacı Bohem" anlamında "Ziegelbölm" dendi.0

Muazzam boyutlara sahip bir imar projesi olarak, Viyana Ringstrasse çok geçmeden bütün Avrupa'dan finansçıları, inşaatçıları ve mimarları kendine çekmeye başladı. Kale tiyatrosunu ve saray müzelerini tasarlayan mimar Gottfried Semper Hamburg'dan gelmeydi, Ringstrasse'nin planlarını çizen Ludwig von Förster Almanya'nın Franken yöresinden, Theophil Hansen ise Danimarka'dandı.. Ringstrasse yolu boyunca kendilerine birer palas yaptıranlar arasında ise Ukraynalı banker ailesi Ephrussi, Prag'ın zengin Yahudi burjuvalarından Epstein ailesi ve Romanya kökenli büyük tüccar ailesi Todesco vardı.

Blick auf die Ringstraße

Blick auf die Ringstraße
Baskı kalitesinde resmi indirebilirsiniz

© WienTourismus / Christian Stemper

İrtibat için:

Florian Wiesinger
Türkiye Uluslararası Basın Yetkilisi
Viyana Turizm Ofisi

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links