By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Tisková Zpráva Vídeň 03/2014 Vídeň je popáté nejlepším městem pro život na světě


Každoročně provádí mezinárodní poradenská firma Mercer studii hodnotící kvalitu života v 223 metropolích světa. Výsledky, publikované 19. února 2014, vystavily Vídni nejlepší vysvědčení a učinily rakouské hlavní město již popáté v řadě nejlepším městem pro život na světě. Jako 2. se umístil Curych a na 3. místě Auckland. Studie Mercer hodnotí politické, sociální a ekonomické klima, zdravotní péči, možnosti vzdělání, infrastrukturní podmínky jako síť veřejné dopravy, zásobování proudem a vodou. Dále porovnává nabídky pro volný čas, jako jsou restaurace, divadla, kina, sportovní možnosti, dostupnost spotřebního zboží od potravin po automobily a životní prostředí od zeleně až po znečištění ovzduší.

V evropském žebříčku Smart City Ranking se Vídeň umístila na třetím místě - před Barcelonou, Paříží a Stockholmem. První a druhé místo ve srovnání nejchytřejších měst sestavovaném americkým klimatickým stratégem Boydem Cohenem zaujaly Kodaň a Amsterdam. Seznam nejinovativnějších, nejekologičtějších a udržitelných měst byl publikován v lednu 2014 v odborném magazínu Co.Exist. Pojem chytrá města označuje města inteligentně a efektivně využívající zdroje, využívající inovativní technologie, zvyšující kvalitu života a ekologicky hospodařící.

Pro cestující gaye a lesbičky je Vídeň hlavním městem kultury roku: 80.000 uživatelů internetového průvodce GayCities.com přisoudilo Vídni v online hlasování 1. místo v kategorii Culture Hub. Výsledky hlasování v Best of GayCities-Ranking 2013 byly publikovány koncem ledna 2014: Vídeň obdržela 34 % hlasů, druhé místo obsadil Austin (Texas) s 15 %, následován Seattlem, Bangkokem a Stockholmem. Uživatelé portálu mohli volit své favority v celkem 14 kategoriích. Celkovým vítězem hlasování se stalo Chicago, zatímco například New York City byl oceněn za svůj noční život, Sydney za „Fun in the Sun“ nebo Amsterdam jako svatební Mekka. WienTourismus nově zaměřil svou marketingovou strategii v roce 2013 na segment gayů & lesbiček a podařilo se jí více uplatnit turistickou značku Vídně jako exkluzivního cíle pro tento segment.

Kontakt:

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links