By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Tisková Zpráva Vídeň 03/2014 Velké vídeňské výstavy v druhé polovině roku 2014


Albertina představí u příležitosti nejnovějšího získaného daru 60 děl výstavu Alex Katz. Kresby, karikatury, malby. Alex Katz, narozený v roce 1927 v New Yorku, je považován za jednoho z nejvýznamnějších amerických umělců naší doby a ústřední postavu sebereflexivní tradice malby. Albertina představí svou kompletní sbírku kreseb a karikatur a dále výběr olejů tohoto umělce. U příležitosti 85. narozenin uctí Albertina Arnulfa Rainera, umělce narozeného v roce 1929 v Badenu u Vídně, obsáhlou retrospektivou. Jeho způsob zpracování vyvinutý v padesátých letech minulého století Rainera proslavil po celém světě, přehlídka představuje hlavní etapy jeho komplexní tvorby. Další výstava Albertiny je věnována jednomu z nejpopulárnějších umělců 20. století, Joanu Miró. Vystaveno bude zhruba 100 obrazů, kreseb a objektů, stavících do centra poetické kvality tohoto známého surrealisty.

Francouzský malíř Claude Monet, jeden z hlavních představitelů impresionismu, a hluboké dopady jeho malby na rakouské umění budou tématem výstavy v Oranžerii Dolního Belvederu. V rámci vídeňské umělecké scény na konci 19. a počátku 20. století byl Monet spolu s Édouardem Manetem považován za ústřední a vůdčí osobnost francouzského impresionismu. Přehlídka představí práce výjimečného francouzského malíře, které byly ve Vídni k vidění již kolem roku 1900 nebo sloužily za vzor, a představí je společně s vybranými malbami a fotografiemi rakouských umělců té doby. V létě 2014 poskytnou místo pro premiéru sbírky Anne a Wolfganga Titze hned dva prostory Belvederu ve Vídni, a sice 21er Haus a před nedávnem veřejnosti znovu zpřístupněný Zimní palác. Rakousko-francouzská sbírka Anne a Wolfganga Titze zahrnuje stěžejní díla minimalismu, konceptuálního a postkonceptuálního umění, skupiny ZERO až po klíčové položky současného umění. Ve spojení s historickým interiérem městského paláce v centru a vzdušnou atmosférou Domu 21 lze dokumentovat nejnovější trendy mezinárodního současného umění a jejich kořeny v malířství, sochařství, grafice a fotografii.

Uměleckohistorické muzeum představí v roce 2014 první samostatnou výstavu Diega Velázqueze. Díky úzkým rodinným a politickým vazbám mezi habsburskými panovnickými domy ve Vídni a Madridem v 17. století vlastní galerie Uměleckohistorického muzea důležitou skupinu vynikajících portrétů dvorního malíře španělského krále Filipa IV. Přehlídku doplní zápůjčky, mimo jiné z National Gallery London nebo Museo del Prado. Muzeum moderního umění nadace Ludwig Wien klade výstavou Současnost moderny otázku aktuálnosti utopického projektu moderny a jeho potenciálu pro budoucí generace. Přehlídka představuje sbírku klasické moderny v novém uspořádání zahrnujícím obrazy, skulptury, kresby, fotografie, nábytek a architektonické modely. Muzeum nazývané mumok klade v prezentaci sbírky poprvé důraz na rakouský prvek: K vidění budou kresby Josefa Hoffmanna, modely architektury Adolfa Loose nebo fotografie Dory Kallmus. Od roku 1999 se na Art Basel v oblasti „Art Statements“ každoročně uděluje Umělecká cena Baloise dvěma prosazujícím se umělcům. Jenni Tischer, která získala tuto cenu společně s Kemang Wa Lehulere v roce 2013, bude v roce 2014 vystavovat v mumoku a dočká se tak také své první institucionální samostatné výstavy v Rakousku.

Stanley Kubrick (1928-1999) je považován za jednoho z nejvýznamnějších režisérů 20. století. Tvrdohlavost a nezávislost charakterizují jeho práci a vysvětlují dodnes trvající úspěch jeho filmů, včetně filmů "2001: Vesmírná odysea“, „Mechanický pomeranč“ nebo „Spalující touha“. Přehlídka nazvaná Eyes Wide Open: Stanley Kubrick jako fotograf v budově Uměleckého fóra Bank Austria představí poprvé v Rakousku rané fotografické dílo režiséra, které je považováno za zárodek jeho pozdější filmové estetiky. V letech 1945 a 1950 vznikly pro americký časopis „Look“ esejistické fotoreportáže, který dovolily Kubrickovi rozvinout zcela unikátní vypravěčskou techniku ​​a vypořádat se s parametry jako kompozice, atmosféra a načasování. K 150. výročí narození Henri de Toulouse-Lautreca představí Umělecké fórum Bank Austria Wien první obsáhlou retrospektivu tohoto umělce v Rakousku. Přehlídka osvětluje na zápůjčkách z mezinárodních sbírek Lautrecovo rozmanité dílo vyznačující se neobvyklým pozorovacím talentem v různých žánrech malby, práce s papírem, litografie a plakátů. Kromě velkých "hlasitých" plakátů pro zábavní lokály na Montmartru, které založily jeho mezinárodní věhlas, bude možné objevovat také méně známého Toulouse-Lautreca.

Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Vídeň, www.albertina.at

  • Alex Katz. Kresby, karikatury, malby, 28.5.-14.9.2014
  • Arnulf Rainer, 3.9.2014-6.1.2015
  • Joan Miró, 12.9.2014-11.1.2015

21er Haus, Arsenalstraße 1, 1030 Vídeň, www.21erhaus.at a Zimní palác, Himmelpfortgasse 8, 1010 Vídeň, www.belvedere.at

  • Sbírka Anne a Wolfganga Titze, 15.6.-5.10.2014

Belvedere – Dolní Belvedere, Oranžerie, Rennweg 6, 1030 Vídeň, www.belvedere.at

  •  Ve světle Moneta, 24.10.2014-8.2.2015

Uměleckohistorické muzeum Vídeň, Maria-Theresien-Platz, 1010 Vídeň, www.khm.at

  • Diego Velázquez, 28.10.2014-15.2.2015

mumok – Muzeum moderního umění nadace Ludwig Wien, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Vídeň, www.mumok.at

  • Současnost moderny, 14.3.2014-8.2.2015
  • Jenni Tischer - umělecká cena Baloise, 18.10.2014-1.2.2015

Umělecké fórum Bank Austria Wien, Freyung 8, 1010 Vídeň, www.bankaustria-kunstforum.at

  • Eyes Wide Open: Stanley Kubrick jako fotograf, 8.5.-13.7.2014
  • Henri de Toulouse-Lautrec. Cesta k moderně, 16.10.2014-25.1.2015

Kontakt:

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links