By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Viyana Basın Bildirisi - Ocak 2014 Bir felaket ve sonuçları


Avusturyalı Albin Egger-Lienz'in (1868-1926) Totentanz von Anno Neun (Dokuzuncu Yılın Ölü Dansı) (1908) adlı tablosu 1914'te Birinci Dünya Savaşı'na karşı uyarıda bulunan bir kehanet olarak yorumlanmıştı. Belvedere Sarayı'nın Orangerie ("Portakal Serası") bölümündeki bir sergi, bu tablodan yola çıkarak sanatçının gelişimini gösteriyor ve eserlerinin farklı yorumlanışlarını aydınlatıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinin 100. yıldönümü ve Nobel Barış ödülünü alan ilk kadın Bertha von Suttner'in 100. ölüm yıldönümü, Viyana şehrinin Brno ve Saraybosna şehirleriyle ortak bir sergi projesine vesile oldu. İnsanlık Onuru sergisi, Viyana Belediyesinin sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapan MUSA müzesinde gerçekleştirilecek. Sergi Saraybosna'da da Bosna-Hersek Ulusal Sanat Galerisi binasında 28.6.2014 günü açılacak. Brno'daki sergi ise 2014 sonbaharında "Sanat Evi"nde gezilebilecek.

Viyana Yahudi Müzesi'ndeki Kıyamet. Birinci Dünya Savaşı'nda Yahudi Yaşamı ve Ölümü sergisi ise, Birinci Dünya Savaşının ve eski düzenin yıkılmasının Avusturya-Macaristan Yahudileri için yarattığı ağır sonuçları konu alıyor. Yahudiler Avusturya'nın monarşi rejiminde İmparator I. Franz Joseph'in en sadık tebası sayılmaktaydı. İmparator I. Franz Joseph onlara hukuk güvencesi altında oldukları teminatını vermişti ve antisemitizmden tiksinmekteydi. Birinci Dünya Savaşında 350.000 dolayında Yahudi askeri görev yaptı, ilerleyen ve gerileyen savaş cepheleri Galiçya'daki en büyük Yahudi yerleşim bölgesinin üzerinden geçti ve harap etti. Sergi çok sayıda asker, politikacı, haham, sanatçı ve devrimci ve pasifistin biyografisine yer veriyor – aralarında çok sayıda kadın da var. 2014 anma yılı konulu Viyana sergilerinin büyük çoğunluğunda Saraybosna suikastı ve onu izleyen korkunç olaylar odak noktasında yer alırken, Viyana Dünya Müzesi Avusturya veliahtının 1892/93 dünya gezisine ağırlık veriyor. Franz is here! Arşidük Franz Ferdinand'ın Dünya Turu çok yönlü ve insanların etrafında kutuplaştığı bir insanın dünyasından yeni görünümler sunuyor. Arşidük Franz Ferdinand on ay süren dünya gezisinden göz alıcı av ganimetleriyle ve 14.000'den fazla eşyayla geri döndü ve bunların yaklaşık 10.000'i halen Viyana Dünya Müzesi'nde saklanıyor.

Avusturya Ulusal Kütüphanesi'nin Halklarıma! 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı adlı sergisi, bu tarih sahnesini coşku ve acı gerçekler, kahramanlık ve yas, propaganda ve sefalet, askerlerin yaşantısı ve kadın ve çocukların savaştaki günlük yaşamı gibi açılardan gösteriyor. Ayrıca eski saray kütüphanesinin "savaş koleksiyonundan" pek çok parça, Josefsplatz Prunksaal binasında ilk defa sergilenecek. Viyana Teknik Müzesi de 8.5.2014'te Savaş ve Teknik sergisinde savaşın sonuçlarını ve savaş cephesi, savaş günlük yaşamı ve propaganda konularını ele alacak. Birinci Dünya Savaşı Viyana Teknik Müzesi'nin planlanan ilk açılış tarihinden hemen önce patlak vermiş olduğundan, tarihe bakış aynı zamanda müzenin tarihiyle de iç içe geçiyor.

Leopold Müzesi, Her şeye rağmen sanat! Avusturya 1914-1918 sergisiyle dönemin Avusturyalı sanatçılarının kaderlerine odaklanıyor ve konuyla ilgili şaheserleri, fotoğrafları, imzaları ve belgeleri gösteriyor. Serginin çıkış noktasını Egon Schiele, Albin Egger-Lienz ve Anton Kolig'in savaş deneyimleri oluşturuyor. Birinci Dünya Savaşında Avusturya-Macaristan'ın karşı saflarında savaşan ülkelerden çağdaş sanatçılar arasından seçilen eserler de bugün ile ilişki kuruyor. 28 Temmuz 1914'te Sırbistan'a savaş ilanı sonrasına Viyana'da savaş basın karargahı kuruldu. Savaş haberciliğinin askeri yapılara entegre edilmesi ve kamuoyunu etkilemek amacıyla basına sürekli haber akışı sağlanmasıyla, politika için doğrudan hükmedilebilir bir kontrol aracı oluşturuldu. Avusturya Federal Başbakanlığı bu tarihsel olayların yüzüncü yıl dönümü dolayısıyla Avusturya Devlet Arşivi ile ortak bir çalışma halinde Porcia Sarayında Yazıyoor! Medyalar ve Savaş 1914-18 sergisini düzenledi.

Ordu Tarihi Müzesi 28.6.2014 gününde, Birinci Dünya Savaşı konulu yeniden düeznlenmiş sergi salonlarının açılışını yapacak. Kronolojik bir düzenin yanı sıra, burada dönemin coğrafi ve özellikle konusal ağırlık noktaları gösteriliyor. Koleksiyonların özellikle 1914 ile 1918 arası için çok zengin olması sayesinde çok özel özgün örnekler görülebilir, örneğin Saraybosna'daki suikast sırasındaki otomobil ve Arşidük Franz Ferdinand'ın üniforması gibi. Birinci Dünya Savaşı, sivil halkın kitlesel olarak dahil olduğu ilk savaştı. Şehir "vatan cephesi" haline geldi, böylelikle halk da, gerçi şehir alanlarının uzağında yürütülen, ancak her şehir sakininin hayatına dolaysız etkileri olan savaşın katılımcıları oldu. Viyana Karlsplatz Müzesi'ndeki Birinci Dünya Savaşı'nda Viyana – Fotoğraf ve Grafiklerle Şehrin Günlük Yaşamı sergisi "vatan cephesi" olgusunu farklı bakış açılarından aydınlatıyor.

  • Totentanz. Egger-Lienz und der Krieg (Ölü Dansı, Egger-Lienz ve Savaş), 7.3.-9.6.2014, Belvedere – Unteres Belvedere, Orangerie, Rennweg 6, 1030 Wien, www.belvedere.at
  • Die Würde des Menschen (İnsanlık Onuru), 25.3.-31.5.2014, MUSA Museum Startgalerie Artothek, Felderstraße 6-8, 1010 Wien, www.musa.at
  • Weltuntergang. Jüdisches Leben und Sterben im Ersten Weltkrieg (Kıyamet, Birinci Dünya Savaşında Yahudi Yaşamı ve Ölümü), 2.4.-14.9.2014, Jüdisches Museum Wien, Palais Eskeles, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at
  • Franz is here! Franz Ferdinands Reise um die Erde (Franz is here! Arşidük Franz Ferdinand'ın Dünya Turu), 9.4.-2.11.2014, Weltmuseum Wien, Neue Burg, Heldenplatz, 1010 Wien, www.weltmuseumwien.at
  • An meine Völker! Der Erste Weltkrieg 1914-1918 (Halklarıma! Birinci Dünya Savaşı 1914-1918), 10.4.-2.11.2014, Österreichische Nationalbibliothek, Prunksaal, Josefsplatz 1, 1010 Wien, www.onb.ac.at
  • Krieg und Technik (Savaş ve Teknik), 8.5.-28.12.2014, Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien, www.technischesmuseum.at
  • Trotzdem Kunst! Österreich 1914-1918 (Her şeye rağmen sanat! Avusturya 1914-1918), 9.5.-15.9.2014, Leopold Museum, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien, www.leopoldmuseum.org
  • Extraausgabee! Die Medien und der Krieg 1914-1918 (Yazıyoor! Medyalar ve Savaş 1914-18), 2.6.-31.10.2014, Palais Porcia, Herrengasse 23, 1010 Wien, www.oesta.gv.at
  • Heeresgeschichtliches Museum, Arsenal, Objekt 1, 1030 Wien, www.hgm.or.at
  • Wien im Ersten Weltkrieg - Stadtalltag in Fotografie und Grafik (Birinci Dünya Savaşı'nda Viyana – Fotoğraf ve Grafiklerle Şehrin Günlük Yaşamı), 18.9.2014-11.1.2015, Wien Museum, Karlsplatz, 1040 Wien, www.wienmuseum.at

İrtibat için:

Florian Wiesinger
Türkiye Uluslararası Basın Yetkilisi
Viyana Turizm Ofisi

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links