By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Tisková Zpráva Vídeň 10/2013 Velké vídeňské výstavy v první polovině roku 2014


Výchozím bodem výstavy Vídeň - Berlín, kterou uspořádá Belvedere ve spolupráci s Berlinische Galerie, jsou vztahy, rozdíly a společné znaky obou secesí okolo roku 1900.  Zatímco se vídeňští expresionisté vyznačovali svým psychologickým vcítěním, předvádějí "Junge Wilde" v Berlíně hlavně extaticky agresivní gesto. První světová válka vedla ke sbližování mezi oběma národy, takže se mezi oběma městy rozvinula živá umělecká výměna.  K vidění budou mimo jiné díla Otto Dixe, Georga Grosze, Alberta Parise Gütersloh, Josefa Hoffmanna, Friedricha Kieslera, Ernsta Ludwiga Kirchnera, Maxe Liebermanna a Egona Schieleho.

Kunst Haus ve Vídni uspořádá obsáhlou retrospektivu rakouského fotografa Andrease H. Bitesnicha (nar. 1964 ve Vídni) .  Bitesnich si získal mezinárodní pozornost především svým skulpturálním pojetím, jakým se zabývá lidským tělem, a perfektním využíváním světla ve fotografii aktu. Výstava představuje díla z různých sérií aktů tohoto fotografa a staví je do nových souvislostí, k vidění budou ale také fotografie z cest a portréty.

Výstava Albertina - Zrození světové sbírky představí mistrovská díla kolekce v kontextu pohnutých a napínavých dějin, od období dvorského baroka za Marie Terezie přes revoluční roky v Americe a Evropě až po opětovné posílení konzervativní monarchie po Vídeňském kongresu. Životní zastávky zakladatelů sbírek vídeňské Albertiny, arcivévodkyně Marie Kristýny a vévody Alberta von Sachsen-Teschen, představují Drážďany, Řím, Paříž, Brusel a Vídeň jako přední centra umění a politiky a dávají nahlédnout do složitých vztahů sběratelů a obchodníků s uměním, feudálního života evropské šlechty a politického i duchovního přerodu v osvícenství.  Vrcholným dílem sbírky je slavný akvarel Zajíc Albrechta Dürera z roku 1502.

Vídeňské muzeum vzpomíná výstavou Experiment metropole – 1873: Vídeň a Světová výstava na radikální přelom, jaký město zažilo po snesení městských hradeb od šedesátých let 19. století. Rychle rostoucí velkoměsto se nacházelo na cestě vývoje v metropoli, zakladatelské období bylo jednou z nejdynamičtějších fází, jaké Vídeň kdy zažila.  Ringstrasse, zregulování Dunaje nebo vodovod od horských pramenů, to byly velkoprojekty, které Vídeň od základu změnily. Vídeňská Světová výstava v roce 1873 byla první v německy mluvící zemi a také do té doby největší.  V Prátru byly postaveny velké haly, mezi nimi také Rotunda která se měla stát jedním ze symbolů Vídně, a zhruba 200 dalších pavilonů.  Světovou výstavu shlédlo šest milionů návštěvníků, krátce po otevření však přišel krach na burze a s ním konec let rozmachu.

  • Vídeň - Berlín, 14.2.-15.6.2014, Belvedere, Unteres Belvedere, Rennweg 6, 1030 Vídeň, www.belvedere.at
  • Andreas H. Bitesnich, 27.2.-18.5.2014, Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Vídeň, www.kunsthauswien.com
  • Albertina - Zrození světové sbírky, 12.3.-29.6.2014, Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Vídeň, www.albertina.at
  • Experiment metropole – 1873: Vídeň a Světová výstava, 15.5.-28.9.2014, Vídeňské muzeum, Karlsplatz, 1040 Vídeň, www.wienmuseum.at

Kontakt:

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links