By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Tisková Zpráva Vídeň 11/2012 Lichtenštejnský městský palác


Lichtenštejnský městský palác v 1. vídeňském obvodě patří vedle paláce Gartenpalais v 9. obvodě k majetku knížecí rodiny Lichtenštejnů. Nachází se v ulici Bankgasse ve skvělé poloze v centru Vídně poblíž okružní třídy Ringstraße, hned vedle Burgtheatru a parku Volksgarten. Dokončení náročných restaurátorských prací se plánuje na jaře roku 2013.

Obě vrchní patra městského paláce jsou propojeny jedním z nejhezčích barokních reprezentativních schodišť ve Vídni. Barokní štukové stropy v reprezentativních sálech tvoří spolu s bohatými novobarokními interiéry, originálním nábytkem, vzácnými hedvábnými tapetami a s důmyslně sestavenými parketovými podlahami od Michaela Thoneta jeden harmonický celek, který dává návštěvníkům možnost nahlédnout do minulých epoch. Na nádvoří byl vybudován třípatrový podzemní depozitář, kde budou uložena cenná umělecká díla z knížecích lichtenštejnských sbírek, která se nacházejí ve Vídni. Vybraná díla z epochy biedermeieru a klasicismu ze soukromé umělecké sbírky lichtenštejnských knížat mohou návštěvníci zhlédnout v rámci různých akcí nebo při objednaných prohlídkách s průvodcem po paláci. Reprezentativní sály městského paláce bývají kromě toho využívány jako exkluzivní prostory pro pořádání různých akcí.

Městský palác začal stavět Dominik Andreas hrabě Kaunitz v roce 1691 podle plánů Enrika Zuccaliho. V roce 1694 pověřil kníže Jan Adam I. z Lichtenštejna dokončením stavby Domenika Martinelliho, který vytvořil na průčelí do Bankgasse první monumentální barokní portál ve Vídni. Kníže Alois II. z Lichtenštejna dal palác v letech 1836 až 1847 přestavět ve stylu „druhého rokoka". Tak vznikl nejstarší a nejvýznamnější interiér tohoto stylového směru ve Vídni. V 19. století byla tato budova slavná také svými technickými vynálezy, jako byl výtah přes čtyři patra, domovní hlasové zařízení s vnitřní potrubní poštou z kaučuku a hedvábí, horkovzdušné topení s vyfukovacími otvory umělecky integrovanými do obložení stěn. Za druhé světové války byl palác těžce poškozen přímými pumovými zásahy  a pádem letadla. K obnově paláce mohlo kvůli velkým majetkovým ztrátám knížecí rodiny v souvislosti s válečnými událostmi dojít teprve v letech 1974 až 1976.

Městský palác Liechtenstein

Bankgasse 9, 1010 Wien
www.palaisliechtenstein.com

Kontakt:

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links