By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Tisková Zpráva Vídeň 09/2012 Vídeňské metro: automaty na jízdenky mají talent na jazyky – znají jich celkem jedenáct.


Koupě jízdenek ve vídeňském metru je nyní pro hosty ze zahraničí ještě jednodušší. Automaty na jízdenky byly dosud naprogramovány jen v němčině, angličtině, franouzštině a italštině. Před nedávnem se jejich jazykové znalosti rozšířily o ruštinu, španělštinu, češtinu, slovenštinu, maďarštinu, slovinštinu a chorvatštinu. Přes 350 automatů ve stanicích vídeňského metra bylo nově naprogramováno a nyní je lze využívat kromě němčiny ještě v deseti dalších cizích jazycích.

Používání veřejných dopravních prostředků za účelem poznávání vídeňských pamětihodností je pro hosty hlavního města Rakouska jednoznačně nejlepší způsob dopravy. Klasické jízdenky, které si zahraniční návštěvníky kupují v automatech Dopravního podniku města Vídně („Wiener Linien"), jsou především časově limitované jízdenky pro 24, 48 a 72 hodin. Celkem je možné si u automatů zakoupit 20 různých typů jízdenek. Dopravní podnik města Vídně a Vídeňská turistická centrála „WienTourismus" kromě toho úspěšně spolupracují (od roku 1995) i na projektu Vídeňská karta, která je ze strany zahraničních návštěvníků nejžádanějším produktem. V ceně Vídeňské karty ve výši 19,90 eur je v současné době zahrnuto více než 200 slev u nejrůznějších pamětihodností a atrakcí a také 72hodinová bezplatná jízdenka pro vídeňské veřejné dopravní prostředky. V roce 2011 byla prodána 4miliontá Vienna Card.

Vídeň se těší stále větší oblibě u zahraničních hostů jako destinace pro městský a kongresový turismus. V roce 2011 byla poprvé v historii překročena hranice pěti milionů návštěvníků Vídně, čímž byl vytvořen nový rekord v počtu 11,4 milionů noclehů. Přes čtyři miliony přitom tvoří zahraniční hosté. Dopravní podnik města Vídně tak svými novými službami reaguje na tento vývoj v cestovním ruchu. Díky rozšíření nabídky jazyků si mohou hosté z devíti nejdůležitějších zemí a také ze všech sousedních zemí zakoupit jízdenky ve své mateřštině. Jedním z nových jazyků je i ruština, jejíž mluvčí překonali v roce 2011 o 36% předchozí rok, pokud jde o počet noclehů. Přibývá rovněž hostů ze Španělska; jejich počet vzrostl v roce 2011 o rovných 17 %.

Kromě toho je Vídeň jedním z nejžádanějších měst světa v záležitostech kongresového turismu. Podle aktuální statistiky z roku 2011 mezinárodní asociace „International Congress and Convention Association (ICCA)" obsadila Vídeň již po sedmé 1. místo v hodnocení počtu akcí a počtu účastníků. Pro pořadatele kongresů, konferencí a dalších podniků v rámci kongresového turismu je velmi důležité, že se Vídeň řadí k městům s přísnými ekologickými zásadami, což se například odráží v ekologicky čisté veřejné dopravě. Přidáme-li k tomu ještě kosmopolitní prostředí a nabídku mnoha dorozumívacích jazyků, pak je nad sluce jasné, že je Vídeň perfektní destinací pro potřeby kongresového turismu.

www.wienerlinien.at
www.wien.info

Wiener Linien, Ticketautomat

Download Images

© Wiener Linien

Kontakt:

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links