By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Tisková Zpráva Vídeň 04/2012 VIDEO - písničky z Vídně


Download Video (mp4, 135MB)

Download Video transcript

Vídeňská písnička je nejen hudební, ale především sociálně-kulturní fenomén, říká paní Susanne Schedtlerová, ředitelka vídeňského institutu pro lidovou hudbu (Wiener Volksliedwerk), která se věnuje vědeckému výzkumu vídeňské lidové písně. Literární vědec Harry Zohn označuje vídeňskou písničku, která existuje jako samostatný a specifický hudební žánr již více než 150 let, jako "hudebně-literární velebení sebe sama", čímž má samozřejmě na mysli samotné Vídeňany. Vídeňská písnička se vyznačuje velkou rozmanitostí chromatiky, harmonie a tempa. Mnohé z nich nezapřou ani svou blízkost či příbuznost s alpskými lidovými písněmi z 19. století. Věčnými tématy jsou láska, víno, smrt - a samozřejmě krásná a jedinečná Vídeň.

Podle odhadu institutu Wiener Volksliedwerk existuje na 70 000 vídeňských písniček. Dnešní vídeňští písničkáři jich mají ve svém repertoáru jistě několik stovek. Institut vlastní ve svých archivech bezpochyby tisíce letáků s notami a texty vídeňských písniček, zpěvníky, instrumentální skladby a také zvukové a filmové dokumenty. Volksliedwerk organizuje četné koncerty vídeňské, rakouské a zahraniční lidové hudby a od roku 2000 také pravidelně festival wean hean (= ve vídeňském dialektu "naslouchat Vídni"), který se zaměřuje nejen na staré, ale také na nové vídeňské písničky. Od 70. let je totiž možné zaznamenat jakousi renesanci ve vídeňském písničkářství a v současné době si skutečně není možno stěžovat na to, že by na této scéně chyběly nové talenty. V minulých letech se zrodili tvůrci a interpreti, kteří na straně jedné velmi lpějí na tradici a na straně druhé používají staré vídeňské písničky k tomu, aby vytvořili svůj vlastní hudební jazyk.

  • Vídeňský institut pro výzkum lidové hudby Wiener Volksliedwerk, Gallitzinstraße 1, 1160 Wien, www.wvlw.at
  • wean hean, Festival vídeňských písniček, 19.4.- 23.5.2012, www.weanhean.at

Kontakt:

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links