By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Tisková Zpráva Vídeň 04/2012 Umění v metru


Multimediální umělec Rakušan Peter Kogler představuje svůj nejnovější příspěvek k uměleckému rozkvětu vídeňského metra. Od konce února letošního roku jsou v jednom z mezipater rozvětveného systému chodeb stanice metra Karlsplatz umístěny na stěnách skleněné panely se síťovým tiskem, který vytváří dojem tapety. Tato díla znázorňují síť počítačem generovaných obrazců poskládaných z různých tvarů trubek. Posláním této stálé výstavy je podtrhnout funkci důležitého vídeňského dopravního uzlu, který je místem stálých přesunů. Koglerovo dílo je jen částí kompletní rekonstrukce stanice metra Karlsplatz, místa, kudy denně projde na 200 000 cestujících a chodců. Podzemní soustava chodeb spojuje nejen stanice tras U1, U2 a U4, které se zde protínají, ale vytváří i jakousi pěší zónu pro chodce, která spojuje Ring a Karlsplatz. Dokončení rekonstrukce, která byla zahájena v roce 2010, je plánováno v průběhu roku 2013. Nová kulturní pasáž Karlsplatz by se pak měla představit svým uživatelům jako příjemné, světlé a moderní místo, které každý rád navštíví. Pasáž má navíc poskytovat dodatečnou výstavní plochu významným kulturním institucím, které jsou v těsné blízkosti a k nimž patří například Vídeňské muzeum, Dům umělců, výstavní síň ve slavné budově Secession a Hala umění.

Nejpozději od 90. let minulého století se začaly pravidelně využívat veřejné prostory vídeňského metra pro vystavování uměleckých děl. Již samotný projekt takzvané Kulturní trasy U3 byl vytvářen s myšlenkou poskytnout v jedenácti z celkem 21 stanic dostatek prostoru pro prezentace umění. Anton Lehmden, představitel Vídeňské školy fantastického realismu, vyšňořil stanici metra Volkstheater 360 m² velkou mozaikou, která znázorňuje "Vývoj přírody" ve smyslu panta rei. Rakouský umělec Adolf Frohner představuje na stanici Westbahnhof, kterou denně prochází zhruba 100 000 lidí, výtvarné dílo nazvané "Cirka 55 kroků napříč Evropou". Toto 40 metrů dlouhé umělecké dílo vypráví o historii lidstva - od počátků evoluce až do novověku. Stěny pasáže ve stanici metra Landstraße zdobí pestré graffiti Oswalda Oberhubera a stanici metra Schweglerstraße obohatil prostřednictvím originální videové instalace americký umělec jihokorejského původu Nam June Paik.

Vybavování veřejných prostor městské hromadné dopravy hodnotnými uměleckými díly má ve Vídni velmi dlouhou tradici. Plánováním vídeňské městské železnice (Wiener Stadtbahn), předchůdkyně dnešního metra, byl koncem 19. století pověřen nejslavnější rakouský architekt té doby. Otto Wagner vytvořil nejen velké stavby jako mosty nebo budovy stanic, ale také detaily jako jsou nápisy, zábradlí a svítilny. Díky tomuto jednotnému uměleckému rukopisu se vídeňská městská železnice stala harmonickým a komplexním uměleckým dílem, které je významnou historickou památkou.

Dopravní podnik města Vídně (Wiener Linien) vydal publikaci "Umění ve vídeňském metru", která informuje od moderních uměleckých dílech, archeologických nálezech a nadčasové architektuře. Publikace je k dostání na informačních stanovištích Dopravního podniku města Vídně - Wiener Linien (www.wiener-linien.at).

Kontakt:

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links