By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Tisková Zpráva Vídeň 02/2012 VIDEO: Klimt 2012


Download Video (mp4, 140MB)

Download Video transcript

Gustav Klimt zásadně proměnil malířství své doby. Jeho obrazy dotvořené zlatými ornamenty patří k nejdražším uměleckým dílům na světě. Jeho mimořádné ženské portréty dokumentují vzestup soudobého měšťanstva. V Klimtově díle se odráží jeho umělecký vývoj od historismu, který se uplatňoval při výzdobě mnoha budov na okružní třídě Ringstraße, až po začátky abstrakce. Jeho díla se stala v Rakousku terčem velké kritiky, v zahraniční získal naopak celou řadu ocenění. Gustav Klimt zemřel v roce 1918 ve Vídni na následky záchvatu mrtvice.

Díla Gustava Klimta dodnes fascinují návštěvníky a mnohá z nich mohou trvale obdivovat ve vídeňských muzeích a galeriích. V Horním Belvederu se vystavuje Klimtův zřejmě nejznámější obraz Polibek. Toto dílo proměnilo svět malířství, tento obraz a jeho autor se staly symboly nástupu moderny. Vídeňská Secese, jejímž spoluzakladatelem byl také Klimt, není jen jednou z nejhezčích pamětihodností ve městě, ale také místem, kde se nachází světoznámý Beethovenův vlys. Tento cyklus obrazů z roku 1902 vystavený na třech stěnách (o rozměru 34 x 2 metry) věnoval Klimt hudebnímu skladateli Ludwigu van Beethovenovi.

Na schodišti Uměleckohistorického muzea si mohou zájemci prohlédnout 40 obrazů, které zdobí úzké prostory na stěnách mezi oblouky a sloupy. Jedenáct z těchto obrazů je dílem Gustava Klimta, ostatní pocházejí od jeho bratra Ernsta a od Franze Matsche. Tématem rozměrných obrazů je historie umění a uměleckých řemesel od počátku ve starém Egyptě až po novověk. Koncem devadesátých let 20. století byly na půdě divadla Burgtheater objeveny cenné kresebné návrhy Gustava Klimta pro nástěnné obrazy na slavnostním schodišti Burgtheatru a byly zachráněny před zničením. Dnes jsou tyto kresby, k nimž patří také jediný umělcův autoportrét, vystaveny v samostatném Klimtově sále. Návštěvníci si ho mohou (stejně jako vlastní nástěnné obrazy na divadelním schodišti) prohlédnout v rámci prohlídek divadla s průvodcem.

Společně s Josefem Hoffmannem pracoval Gustav Klimt na paláci Stoclet v Bruselu, pro který navrhl takzvaný vlys pro palác Stoclet. Devět pracovních kreseb k tomuto cyklu je dnes vystaveno v Rakouském muzeu užitého umění (MAK). Muzeum MAK vlastní kromě toho pozůstalost proslulých uměleckořemeslných dílem Wiener Werkstätte, která obsahuje kresebné návrhy, skicáře, fotoalba, originální vzorky látek, výšivky a celý firemní archiv.

  • Belvedere, Oberes Belvedere, Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien, www.belvedere.at
  • Secession, Friedrichstraße 12, 1010 Wien, www.secession.at
  • Kunsthistorisches Museum, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien, www.khm.at
  • Burgtheater, Dr.-Karl-Lueger-Ring 2, 1010 Wien, www.burgtheater.at
  • Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst MAK, Stubenring 5, 1010 Wien, www.mak.at

Kontakt:

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links