By using our website, you are agreeing to cookies being stored and Google Analytics being used on your device in order to offer the best possible service. You can find more information on this here.

Colorful tiles on the roof of St. Stephen's Cathedral in Vienna

Tisková Zpráva Vídeň 02/2012 Rok Gustava Klimta


Dokončení několikaletých restaurátorských a konzervátorských prací a zároveň 150. výročí narození Gustava Klimta se stalo v roce 2012 impulzem pro Rakouské muzeum užitého umění/současného umění (MAK) k uspořádání výstavy, která je věnována návrhům Gustava Klimta na mozaiku v jídelně bruselského paláce Stoclet, což je hlavní exponát muzejní sbírky. Devět Klimtových návrhů ve velikosti asi 1 x 2 metry vzniklo v letech 1910 a 1911. Klimt měl na počátku práce jen přibližnou koncepci, jak by mohl mozaikový vlys detailně vypadat. Pozměňováním kresebných návrhů v měřítku 1:1 se postupně rodilo umělecké dílo v podobě, kterou známe dnes. V průběhu restaurování a konzervování byly tyto změny zdokumentovány, byl rekonstruován postup Klimtových prací a jeho návrhy byly porovnány s realizovanými částmi mozaiky a s doklady práce uměleckých dílen Wiener Werkstätte.

Těžištěm výstavy připravené v Rakouském divadelním muzeu je slavný obraz Gustava Klimta Nuda Veritas. „Nahá pravda", impozantní, dva metry vysoká žena, drží divákovi před očima zrcadlo. Obraz pochází z majetku rakouského spisovatele Hermanna Bahra, jehož pozůstalost Rakouské divadelní muzeum uchovává. Bahr byl Klimtovým přítelem a velkým mecenášem umění své doby. Svým polemickým  spisem Proti Klimtovi se postavil proti tvrdým útokům na Klimtova umělecká díla.

Vídeňské muzeum vlastní hodnotnou sbírku Klimtova díla, která se v roce 2012 představuje poprvé jako celek veřejnosti. Ve sbírkách muzea se nachází na 400 Klimtových grafických listů, což je největší soubor Klimtových kreseb na světě, který zahrnuje mistrovská díla i skici a pracovní varianty ze všech fází jeho tvorby. Prezentace všech grafických listů umožňuje divákům, aby se seznámili s tematickými skupinami děl ve všech nuancích. Vedle kreseb vystavuje muzeum také několik pláten, mezi nimiž nechybí nejvýznamnější umělecké dílo v muzejních sbírkách, Portrét Emilie Flögeové z roku 1902.

Rakouské etnografické muzeum vlastní přibližně 350 textilních vzorků z pozůstalosti Emilie Flögeové (1874-1952). Klimtova životní partnerka a múza byla majitelkou vídeňského módního salonu Sestry Flögeovy na třídě Mariahilfer Straße, kde navrhovala modelové šaty pro lepší vídeňskou společnost. Expozice představuje vůbec poprvé nádherné výšivky, jemné krajky, přepychové porty a látky se secesními ornamenty. Velká část sbírky textilních vzorků pochází z jigovýchodoevropského  regionu.

Expozice v galerii Künstlerhaus dokumentuje umělecké a biografické styčné  body mezi Gustavem Klimtem a nejvýznamnějším uměleckým sdružením ve střední Evropě. Klimt byl v letech 1891 až 1897 členem spolku Künstlerhaus a zúčastnil se jeho četných aktivit. Díky společenským kontaktům, které mu spolek otevřel, se Klimt stal členem mnoha výborů pro výběr veřejných zakázek. V archivu Künstlerhausu je uložena řada dokumentů, dopisů a fotografií spjatých s Klimtovým životem a dílem.

Horní Belvedere pořádá od poloviny července 2012 další výstavu k poctě letošního jubilanta pod názvem 150 let Gustava Klimta, a navazuje tak na expozici instalovanou v Dolním Belvederu Gustav Klimt/Josef Hoffmann. Průkopníci moderny (do 4.3. 201). Expozice v Horním Belvederu vychází ze své největší sbírky obrazů Gustava Klimta na světě a zaměřuje se na dosud málo prozkoumanou historii recepce Klimtova díla.

  • Gustav Klimt: Očekávání a naplnění, návrhy mozaikového vlysu v paláci Stoclet, 21.3.-15.7. 2012, MAK Österreichisches Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst, Stubenring 5, 1010 Wien, www.mak.at
  • Proti Klimtovi. Nuda Veritas a její zastánce Hermann Bahr, 10.5.-29.10. 2012, Österreichisches Theatermuseum, Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien, www.theatermuseum.at
  • Klimt. Sbírka Vídeňského muzea, 16.5.-16.9. 2012, Wien Museum, Karlsplatz, 1040 Wien, www.wienmuseum.at
  • Objekty v záběru: sbírka textilních vzorků Emilie Flögeové, 25.5.-14.10. 2012, Österreichisches Museum für Volkskunde, Laudongasse 15-19, 1080 Wien, www.volkskundemuseum.at
  • Gustav Klimt a Künstlerhaus, 6.7.-2.9. 2012, Künstlerhaus, Karlsplatz 5, 1010 Wien, www.k-haus.at
  • 150 let Gustava Klimta, 12.7.2012-6.1. 2013, Oberes Belvedere, Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien, www.belvedere.at
  • Aktuální informace o všech vídeňských výstavách Gustava Klimta na adrese www.klimt2012.info

 

Gustav Klimt, Porträt Emilie Flöge, 1902

Gustav Klimt, Porträt Emilie Flöge, 1902, Oil on Canvas
Download Images

© Wien Museum

Kontakt:

Rate this article
Feedback to the vienna.info editorial team

Please complete all the mandatory fields marked with *.

Title *
Service links